محل لوگو

SHSP و مقاومت به تنش گرما در گياهان


این متن شامل 12 صفحه می باشد 

 

SHSP(Small heat shock protein) به طور گسترده اي در سلولهاي پروكاريوت و يوكاريوت در مواجهه با گرما توليد مي شود به خاطر تنوع و فراواني غيرعادي در گياهان پيشنهاد مي شود كه SHSP اهميت ويژه اي دارند(علاوه بر تنش گرمايي، SHSP در گياهان تحت ساير تنش ها و در مراحل نهايي نمو توليد مي شود بيان ژن SHSP و تجمع پروتئين به هنگام مواجهه با تنشهاي محيطي ما را متوجه اين فرضيه مي كند كه اين پروتئين ها يك نقش مهم در مقاومت به تنش بازي مي كند وظيفه SDSPها همانند يك كاپرون (Chapron) مولكولي به وسيله سنجشهاي invitro و onvivo تأئيد مي گردد.

 

مقدمه:

در مواجهه با تنش گرما هر دوي سلولهاي پروكاريوت و يوكاريوت يك گروه پروتئيني با وزن مولكولي 15 تا 42 كيلو دالتون (KDa) كه پروئينهاي Small heat shock(SHSP) ناميده مي شود توليد مي گردند. در گياهان به علت توليد زياد و فراواني غيرعادي SHSP ممكن است نيازشان را به سازش هر سريعتر به تغييرات محيطي مثل دما، نور، رطوبت منعكس سازند.

SHSPها بر اساس توالي DNA، تعيين موقعيت درون سلولي به 6 Class مرتب مي شوند. SHSPها معمولاً در بافتهاي رويشي تحت شرايط نرمال كشف نشده اند اما مي توان به وسيلة تنشهاي محيطي و محرك رشد و نمو به وجود آيند. رابطة بين سنتز SHSPها و پاسخ به تنش منتهي به اين فرضيه شد كه SHSPها سلولها را از آسيب اثرات استرس محافظت مي نمايند. مدارك قوي مبني بر اين است كه SHSPها همانند يك كاپرون مولكولي از اتصال ناقص سوبستراي پروتئين ها جلوگيري گردد و از آن طريق از تجمع برگشت ناپذير آنها جلوگيري مي كند بنابراين موجب اتصال درست سوبسترا مي گردد. اين Review داده هاي فيزيولوژيكي و مولكولي را در مورد SHSP گياهان را بررسي كرده است.

 

كلاسهاي SHSP و ساختمان آنها:

SHSP ها پروتئينهايي با وزن مولكولي 15 تا 42 كيلو دالتون اند كه روي الكتروفورز ژل پلي اكريلاميد (PAGE) مشخص مي گردند. اغلب اين پروتئينها، پروتئينهاي غالبي اند كه در مواجه با گرما توليد مي گردند. Scharf و همكاران SHSP را به طور كامل در Avabidapsis thaliana كه پيش مي رود تحقيقات به مرور زمان در اين گياه را تحقيق كرده و متوجه شدند ژنوم Avabidopsis محتوي 19 Fream خواننده مي باشد كه پروتئينهاي وابسته به SHSPها را رمز مي كند.

به طور كلي SHSPها به وسيلة ژنهاي هسته به رمز درآمده و به 6 كلاس تقسيم مي شوند كه 3 كلاس اين SHSP ها شامل (CI، CII و CIII) كه در سيتوزدل يا در هسته مي باشند 3 تاي ديگر در پلاستيدها، شبكه آندوپلاسمي و ميتوكندري مي باشند در ساير اندامكها نيز SHSPها به طور منحصر بفرد ظاهر مي شود. كلاسهاي I و II (CI و CII كه در ستوردل با هسته اند) به طور معمول به وسيلة چند ژن خويشاوند (multigene familie) به رمز درمي آيد. SHSPهاي موجود در يك كلاس داراي توالي از اسيدهاي آمينه مشترك مي باشند و برعكس SHSPهاي از كلاسهاي مختلف داراي توالي مشابه پائيني اند. SHSPهاي واقع در يك كلاس به طور بالايي در بين گونه هاي مختلف گياهي متفاوت اند با اين وجود همكه SHSPها مشتركاً از 90 آمينواسيد ماكربوكسيل انتهايي كه دامنة آلفاكريستالين -crystallin donain (ACD)] [يا دامنة تنش گرمايي ناميده يم شود استفاده مي كنند كه شامل پروتئينهاي -crystallin عدسكهاي چشم جانداران مهره دار نيز مي بوشد. ACD، SHSPها را از ساير پروتئينهاي كوچكي مكه به وسيلة گرما به وجود مي آيد مشخص مي كند. ACD را مي توان به دو زيربخش I و II به وسيلة بخش آبدوست كه طولش متغير است تقسيم كرد اين دو بخش -sandwich و –-Sheet antiparallel ناميده مي شوند. دامنة آمينهاي انتهايي بين كلاسها واقعاً متفاوت اند كه از اين آمينهاي انتهايي براي تعيين محل SHSPها استفاده مي شود كه يك متيونين در آمينهاي انتهايي SHSP هايي كه محل ساخت آن در اندامك پلاستيد است وجود دارد. پيشنهاد شده كه اين دامنة غني از متيونين داراي شكل سه بعدي بوده كه باقيماندة آبدوست

 


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ فروردین ۱۴۰۱               تعداد بازدید : 62

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما