محل لوگو

آب و خاک و گیاه

این متن شامل 6 صفحه می باشد    آب از اساسی ترین عناصری است که باعث وجود حیات می شود همه موجودات زنده کوچک و بزرگ ماده نیاز دارند. و بیشترین قسمت اعضاء موجودات را این مایع به شکلهای مختلف تشکیل می دهد. این مایع حیاتی باعث ایجاد ارتباط وهمزیستی موجودات و گیاهان در کنار ...

17,000 تومان

آب پنیر

این متن شامل 62 صفحه می باشد    تعريف: آب پنير whey بخش آبكي و جدا شده از شير است كه معمولا بر اثر اضافه كردن اسيد، حرارت دادن يا انعقاد مايع پنيري بدست مي‌آيد. اين ماده غير شفاف و رنگ آن زرد مايل به سبز است. براساس تعريف ارائه شده توسط فدراسيون بين المللي محصولات لبني (IDF) ...

17,000 تومان

SHSP و مقاومت به تنش گرما در گياهان

این متن شامل 12 صفحه می باشد    SHSP(Small heat shock protein) به طور گسترده اي در سلولهاي پروكاريوت و يوكاريوت در مواجهه با گرما توليد مي شود به خاطر تنوع و فراواني غيرعادي در گياهان پيشنهاد مي شود كه SHSP اهميت ويژه اي دارند(علاوه بر تنش گرمايي، SHSP در گياهان تحت ساير تنش ها و در مراحل ...

12,000 تومان

اثر سلنيوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم

این متن شامل 114 صفحه می باشد اين آزمايش به منظور مطالعه اثر سلنيوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر2 و پيشتاز) در پاييز سال 1385 در مزرعه تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج و در آزمايشگاه های تخصصی دانشکده کشاورزی دانشگاه ...

32,000 تومان

بررسی تأثيرات محدوديت نور در روابط منبع و مخزن در گندم

این متن شامل 15 صفحه می باشد انتقال مواد فتوسنتزي از منبع به مخزن عمدتا بوسيله قدرت منبع و قدرت مخزن کنترل مي شود. لذا تنش خشکي مي تواند با تاثير بر هر يک از اين دو جزء بر انتقال مواد اثر بگذارد. مجموعه اي از آزمايشها که در آنها شدتهاي مختلف تنش آبي، روش هاي مختلف نشاندار کردن و ...

12,000 تومان

مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

این متن شامل 41 صفحه می باشد   جلوگيري از تخريب منابع آب و خاك به منظور ايجاد توليد پايدار از جمله مسائل پر اهميتي است كه امروز موضوع اكثر مطالعات صورت گرفته مي باشد. از جمله منابع مهم در امر توليد در بخش كشاورزي آب و خاك مي باشد كه حفاظت از آنها به منظور توسعه كشاورزي پايدار ...

17,000 تومان

ارزيابي‌هاي گاونر

این متن شامل 41 صفحه می باشد هر سال 3 بار در ماههاي ژانويه ، آوريل و آگوست ، نتايج ارزيابي‌ گاوهاي نر منتشر مي‌شوند و شما ممكن است نتايج اين ارزيابي‌ها را از طريق اين نشريه يا نمايندگي سي ،‌آر ، آي دريافت نماييد . اطلاعات مربوط به صفات مهم نظير توليد شير ، تيپ ، امتياز ...

17,000 تومان

اقتصاد کشاورزی

این متن شامل 30 صفحه می باشد   اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای ...

17,000 تومان

آماده نمودن گیاهان دارویی قبل از خشک کردن

این متن شامل 44 صفحه می باشد    آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن پس از جمع آوری اندامهای مورد نظر در زمان مناسب، آنها را برای خشک کردن آماده می نمایند. نحوه آماده کردن گیاهان نه تنها سبب تسریع در خشک شدن آنها می شود بلکه در کیفیت خشک شدن نیز تأثیر مثبت دارد. در این ...

17,000 تومان

انجير

این متن شامل 29 صفحه می باشد    درختان ، درختچه ها و یا گیاهان اپی فیت و بالارونده خزان پذير و یا همیشه سبز با شاخه هاي كوتاه است . اين درخت داراي پوست قهوه اي يا خاكستري و برگهاي متناوب بوده تمام قسمتهای گیاه دارای شیرابه می باشد. گلها تک جنس و گیاه تکپایه یا دو پایه است . گل ...

12,000 تومان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما